این عقیده که در برخی زبان‌ها به یک زبان‌زد تبدیل شده، استعاره از این است که یک اتفاق بد، هرگز دوبار برای یک نفر نمی‌افتد، اما در حقیقت این طور نیست و از همه مهم‌تر صاعقه‌ها واقعا این‌طوری رفتار نمی‌کنند و ممکن است حتی چند بار پشت سر هم یک نقطه (یا یک فرد) مورد اصابت صاعقه قرار بگیرند.

 صاعقه چیزی نیست جز یک تخلیه عظیم الکتریسیته ساکن و کاری به این که قبلا از نقطه مشخصی برخاسته یا نه، ندارد. اشیاء دراز، مثل درختان و آسمان‌خراش‌ها اهداف انتخابی صاعقه هستند تا مسیر کوتاه‌تری را در هوا بجهد. معمولاً بلندترین درختان یک جنگل، محتمل‌ترین نقاط برای برخورد صاعقه طی یک توفان هستند و برخی آسمان‌خراش‌های بسیار بلند در مناطق پرتوفان، هر چند روز یک بار هدف برخورد صاعقه قرار می‌گیرند. 
طی یک بررسی که در سال ۲۰۰۳ توسط ناسا انجام شد، ۳۸۶ صاعقه آسمان به زمین مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بیش از یک سوم آن‌ها چند شاخه هستند و هم‌زمان چند نقطه را مورد برخورد قرار می‌دهند. بنابراین صاعقه نه تنها می‌تواند چند بار یک نقطه بخورد، بلکه می‌تواند در یک بار به چند نقطه برخورد کند.