از سطح دریا تا ارتفاع ۳۰۰ متر اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد و انسان می تواند به طور عادی و طبیعی تنفس و زندگی بکند از ارتفاع ۳۰۰ متری به بعد اکسیژن به اندازه کافی وجود ندارد و از فشار جو کاسته می شود و از آنجا که میان فشار جو بر بردن و فشار خون و مایعات بدن تعادل وجود دارد از ارتفاع ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ متری به دلیل
کمبود اکسیژن و پایین بودن فشار جو انسان دچار تنگی نفس می شود از ارتفاع ۷۵۰۰ متر به بعد احساس تنگی نفس وارد مرحله خفه شدن می شود و به راتفاع ۱۵۰۰۰ متر بدن انسان توانایی تحمل فشار جو و کمبود اکسیژن را ندارد و در صورت نداشتن پوشاک و امکانات ویژه فضا بی حوش می شود و می میرد. افرادی که اهل کوهنوردی باشند می دانند که فشار هوا در ارتفاعات با سطح زمین یک اندازه نیست.

چرا در فضا اکسیژن وجود ندارد؟

واقعیت این است که اکسیژن در فضا هست. برای مثال، در مجاورت خورشید به طور میانگین ۵۰ اتم اکسیژن در هر مترمکعب از فضا وجود دارد. اگرچه این میزان تنها صد هزار میلیون میلیاردیم چگالی اکسیژن جو زمین است، اما در مقیاس کیهانی، عملا فراوانی اکسیژن به‌شمار می‌رود. اکسیژن سومین عنصر فراوان جهان است، اما تنها یک درصد کل مواد جهان را شامل می‌شود. در مقابل زمین از ۳۰‌درصد اکسیژن ساخته شده، جو سیاره ۲۱ درصد اکسیژن دارد و ۶۵‌درصد بدن ما را نیز اکسیژن تشکیل می‌دهد.
اما چرا میزان اکسیژن روی زمین تا این حد زیاد است؟ زمانی که خورشید شکل گرفت، تابش آن بیشتر عناصر سبک‌تر مثل هیدروژن و هلیوم را جارو کرد و باعث غنی شدن زمین اولیه با اکسیژن شد. وجود حیات روی زمین نیز تضمین می‌کند که اکسیژن آزاد به قدر کافی در جو وجود داشته باشد؛ حدود ۷۰ درصد اکسیژن موجود در جو توسط جلبک‌های اقیانوس تولید می‌شود.

Gravity-2

در صورت گیر افتادن در فضا، امید خود را از دست ندهید

دانشمندان در سال ۱۹۵۶، بر روی شامپانزه ها آزمایش مشابهی را صورت دادند. آنها این حیوانات را برای مدت ۳.۵ دقیقه در خلاء و بدون هوا، در محیطی دقیقا مشابه با فضا نگه داشتند. برخی از شامپانزه ها هیچ مشکلی نداشتند ولی یکی از آنها، بر اثر حمله ی قلبی جان خود را از دست داد. از سوی دیگر ۳ دقیقه پس از خارج شدن این حیوانات از محیط مذکور، یکی دیگر از آنها نیز به زندگی خاتمه داد.

در نهایت می توان گفت بزرگ ترین مشکلی که شما را در چنین شرایطی تهدید می کند، خفگی است و در صورتی که در کمتر از ۶۰ ثانیه بتوانید خود را از آن محیط خارج کرده و به داخل فضاپیما برگردید، شاید بتوانید زنده بمانید.