شرکت میتسوبیشی الکتریک طرح جدیدی به‌نام «SeaAerial» معرفی کرده که فواره‌های مرتفع آب را به آنتن رادیویی تبدیل کرده و آن‌ها را جایگزین آنتن‌های مرتفع امواج رادیویی کند که برای مخابرات راه‌دور استفاده می‌شوند. ابداع میتسوبیشی نخستین اختراع در نوع خود نیست. نیروی دریایی ایالات‌متحده چند سالی است روی طرح مشابهی کار می‌کند، اما دهانه‌ی فواره در طرح آمریکایی با فاصله‌ی قابل‌توجهی بالای سطح آب قرار می‌گیرد تا اختلالی در مدارهای الکترونیکی ایجاد نشود. میتسوبیشی نازل عایقی طراحی کرده که ستون فواره را از محیط اطراف جدا و امواج رادیویی را به درون فواره ارسال می‌کند. البته آب‌شور در مقایسه با فلزات رسانای ضعیفی است و کارایی آنتن فواره‌ای پایین‌تر از آنتن‌های فلزی معمولی خواهد بود، اما کارشناسان میتسوبیشی با شبیه‌سازی رایانه‌ای، قطر ایده‌آل ستون فواره را محاسبه و کارایی آنتن را ۷۰درصد افزایش داده‌اند.

12