دعای کودک

 

خدایا!…

برای خانمهای فقیری که عکسشون تو کامپیوتر باباست لباس بفرست!