متن کامل و رسمی قوانین بازی شطرنج فیده مشتمل بر قوانین بازی مقررات مسابقه،

بازی نا تمام، اتمام سریع بازی، بلیتس و …..

نویسنده:ناشناس

تعداد صفحات: ۲۶