اولین موشک بالستیک دنیا با برد ۱۰۰۰ کیلومتر را دانشمندان آلمان نازی ساختند و لندن اولین شهر دنیا بود که توسط موشک مورد هدف قرار گرفت.

v2 rocket

موشک وی دو

چهار ماه بعد با تصرف کشورهای دیگر غرب اروپا، هیتلر ناگهان موشک وی ـ۲ را آشکار کرد. وی ـ۲شاهکار صنایع نظامی آلمان بود موشکی با برد هزارکیلومتر و سرعت ۵ ماخ (۶ هزار کیلومتر). آثار تخریبی این بمب وحشتناک بود. انگلیس و آمریکا می‌توانستند تنها شاهد حرکت این موشک و اصابت آن باشند چرا که برای بشر ۶۰سال قبل تصور چنین سرعتی توسط یک سازه بشری محال بود. اما قبل از آنکه این موشک به تولید انبوه برسد کارخانه سازنده، پایگاه های پرتاب و دانشمندان سازنده اش توسط بمبارانهای متفقین از بین رفتند. ورنر فون براون طراح موشکها نیز توسط آمریکایی‌ها به واشنگتن منتقل شد. البته آنها فون براون را زندانی و اعدام نکردند بلکه او را به سرپرستی بزرگ‌ترین پروژه‌های موشکی آمریکا گماردند. فون براون بعدها به جز طراحی موشکهای فاتح کره ماه در توسعه توان موشکی آمریکا نیز اقدامات زیادی انجام داد