نتیجه نظرسنجی در مورد ازدواج در یک مدرسه دخترانه… که البته جواب ها کمی غرض آمیز به نظر میرسه…