یک ایمیل بسیار زیبا توسط یکی از دوستان عزیز در مورد مسابقه هنرهای زیبا بدستم رسید. در واقع آزمون ورودی جشنواره Hirshorn هنرهای زیبا بود که داوطلبان تنها اجازه استفاده از یک برگ کاغذ را برای خلق آثار خود داشتند. این تصاویر را در ادامه مطلب می توانید ببینید. واقعا معرکه است.

بنده هیچگونه اطلاعی در مورد برگزاری چنین مسابقه ای ندارم ولی آنچه محتمل به نظر می رسد شیرین کاری تبلیغاتی نویسنده اصلی مطلب یعنی آقای Peter Callesen برای جذب بازدید کننده بوده است. چرا که نمونه این کارها در وب سایت اصلی وی بسیار یافت می شود. این نظر شخصی بنده بود و اگر دوستان در این مورد اطلاعاتی دارد در قسمت دیدگاه بفرمایند تا مطلب را کامل تر کنیم. بهرحال درصورت صحت این مدعا نیز چیزی از زیبایی این آثار کم نمی شود. هنر همواره زیباست و شایسته تقدیر. تصاویر را ببینید و لذت ببرید:

 شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (1)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (2)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (3)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (4)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (5)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (6)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (7)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (8)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (9)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (10)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (11)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (12)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (13)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (14)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (15)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (16)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (17)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (18)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (19)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (20)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (21)
شکل های زیبا تنها با یک برگ کاغذ (22)