ببینیم که چگونه یک شرکت محبوب در طول زمان آرم (لوگو) خود را تغییر داده است. برخی تغییر چندانی در لوگو خود نداشته اند اما اکثریت قریب به اتفاق تغییرات عمده و اساسی داشته اند. مطلب زیر آرم ابتدای و اولیه ۲۵ شرکت محبوب جهان و آرم کنونی آنها را به تصویر می کشد.

آرم firefox

آرم Firefox

آرم apple

آرم Apple

آرم google

آرم Google

آرم kodak

آرم Kodak

آرم canon

آرم Canon

آرم IBM

آرم IBM

آرم McDonalds

آرم McDonalds

آرم nissan

آرم Nissan

آرم rca

آرم Rca

آرم shell

آرم Shell

آرم starbucks

آرم Starbucks

آرم Xerox

آرم Xerox

آرم nintendo

آرم Nintendo

آرم lays

آرم Lays

آرم microsoft

آرم Microsoft

آرم mazda

آرم Mazda

آرم lego

آرم Lego

آرم ge

آرم Ge

آرم AT&T

آرم AT&T

آرم Cartoon Network

آرم Cartoon Network

آرم fox

آرم Fox

آرم British Airways

آرم British Airways

آرم discovery

آرم Discovery

آرم itunes

آرم itunes

آرم eskimo

آرم Eskimo