تصاویر زیر حاصل خوش ذوقی هنرمندان گوشه و کنار دنیا از دلخراش ترین خبر این روزهای خبرنگاران رسانه های جهان است.

این یکی از هزاران اقدامی است کهبه خاطر آن اوباما  در سال ۲۰۰۹ جایزه ی صلح نوبل را کسب کرد.

این همان کاری است که آل سعود هرساله میلیاردها دلار از درآمد نفتی اش را صرف آن می کند.

این یکی از نمونه فعالیت های انسان دوستانه ی شیطان بزرگ است.

کودک سوری

pesebre-angelito1__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-1

 

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-18__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-2__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-4__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-6__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-10__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-12__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-13__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-14__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-17__700

syrian-boy-drowned-mediterranean-tragedy-artists-respond-aylan-kurdi-21__700

Syrian-Kid1__700