طراح رختخواب Jail Betray، در یک ابتکار و خلاقیت جالب رختخواب هایی با پوشش کهکشانی ساخته است که خوابیدن در میان آن، گویی آرمیدن در رویا و در میان ستارگان می باشد. وی این رختخواب ها را در ۹ طرح متنوع ایجاد کرده است. به نظر هدیه فوق العاده برای ستاره شناس یا فضانورد یا دوستداران این دو حیطه می باشد.