ویدئویی بسیار دردناک از جوگیر شدن و صدالبته حماقت حاج آقایی که در مراسم عزاداری عاشورا برای متاثر کردن حاضرین، نوزادی را به نشانه یاد علی اصفر بلند می کند تا به مردم نشان دهد اما غافل از اینکه پنکه سقفی … ادامه را خودتان ببینید.

دانلود:

 

 

حجم فابل:۳۲۱۲kb

مدت: ۱:۳۸ دقیقه