در این ویدئو خواهید دید که قارچ چگونه سر از دل خاک بر می آورد و به دنبال آتشین دم خورشید به سمت آسمان دست نیاز بر می دارد و میوه درخت کاج چگونه در گذر زمان تکیده می شود و دانه گیاه چگونه کالبد سخت پوسته اش را به شوق دیدار خورشید رها می کند.

حتما این ویدئو را ببینید.