هرگز قدرت یک توپ پینگ پنگ را دست کم نگیرید. در شرایط مناسب یک توپ پینگ پنگ آنقدر قدرت خواهد داشت تا حفره ای را در دست یا پای شما ایجاد کند!!!
پرفسور ریچارد مارک و تیم همراهش از بخش مکانیک دانشگاه پوردو فرانسه، تفنگ مافوق صوتی را طراحی کرده اند که قادر است با قدرت فشار، توپ پینگ پنگ را چنان شلیک کند که یک قوطی نوشابه را سوراخ  و یا از راکت پینگ پنگ عبور کند.
در ویدئو زیر خواهید دید که تفنگ آقای مارک، چگونه توپ پینگ پنگ را با سرعت ۱۴۵۰ کیلومتر برساعت (مانند یک جت مافوق صوت) شلیک می کند. اطلاعات بیشتر و نحوه کارکرد این تفنگ را در ویدئو ببینید.