توجه: دیدن این فیلم برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

این فیلم کوتاه به سفارش سازمان پیشگیری و آموزش حوادث  کشور انگلستان ساخته شده  و پس از نمایش ۶ ماهه از ۴۵ کانال تلویزیونی  تصادفاتی که استفاده از تلفن همراه باعث آن شده بود تا ۸۵ درصد کاهش پیدا کرد.