در این ویدئو خواهید دید به چه صورت و بدون هیچ ایزار خاصی اقدام به سرقت اتومبیل می کنند. راننده حتی چهره کسی که ماشین را دزدید ندیده است بنابراین هیچ مدرکی از خود بجای نگذاشته است. این ویدئو از دوربین مخفی یک فروشگاه فیلم برداری شده است.