پسر بچه دو ساله انگلیسی در حالی که والدینش خواب بودند روی لبه بالکن مانند آکروبات ها بازی می کرد. ماجرایی که می توانست پایان غم انگیزی داشته باشد.