ویدئو کلیپ زیبایی که سازنده در آن سعی نموده جای مرد و زن در زندگی روزمره عوض کند تا بدین ترتیب گوشه ای از دردهایی که یک زن ها بواسطه رفتار مردها متحمل می شوند را به تصویر بکشد. توصیه می شود این کلیپ زیبا را ببینید.

مطلب زیر را نیز ببینید: