شاید فکر کرده باشید فامیلی هیتلر در آلمان رایج و مشهور بوده است ولی اینگونه نیست و این نام در آلمان اصلا وجود نداشته است. این فامیلی قدمت زیادی ندارد. ویلیام شایرر در کتاب ظهور و سقوط هیتلر به این موضوع اشارات جالبی دارد.

پدر آدولف هیتلر

در سال ۱۸۳۷ پدر هیتلر در اثر یک رابطه ی نامشروع به دنیا می آید. در واقع مادربزرگ هیتلر در خانواده ای اعیانی و یهودی در اتریش خدمتکار بوده است که به رابطه نامشروع وادار می شود و محصول این رابطه پدر هیتلر بوده است. هنگام ثبت نام و فامیل این کودک نامشروع در پنج سالگی پس از اینکه مادرش با مردی به نام هایدلر ازدواج کرد، در ثبت احوال به دلیل لهجه ی دهاتی نام فامیلی هایدلر به اشتباه هیتلر ثبت می شود. و از آنجا این نام به وجود می آید که یکی از مشهورترین نام های فامیلی تاریخ شد. این نام در واقع قدمتی در حدود ۱۷۰ سال بیشتر ندارد!