با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی برخی از شغل ها که در گذشته های نه چندان دور توسط انسانها انجام می شد، امروزه یا بصورت اتوماتیک یا در قالب ماشینها و ابزارهای ساخت دست بشر انجام می شوند. اینک با هم ۱۱ مورد از این شغل های اینک تاریخی را با هم مرور می کنیم.

۱. مسئول گذاشتن میله بولینگ به جای خود

۲.ساعت آلارم انسانی: استخدام شده بودند تا مردم به موقع سر کارشان حاضر شوند چرا که ساعت آلارم وجود نداشت.۳. برنده های یخ (یخ برها): یک کار بسیار خطرناک در زمانه ای پیش از پیدایش فریزها بود.


۴. شنونده قبل از رادار برای هواپیمای دشمن


۵. موش گیرها۶. روشن کننده لامپ خیابان


۷. مرد شیری


۸. جابجا کننده گان الوار: پیش از پیدایش کامیون های الوار این افراد الوارها را در آب شناور کنان به سمت مقصد هدایت می کردند.

۹. اپراتور وصل کننده تلفن


۱۰. مرده دزد:در قرن نوزدهم میلادی از سوی دانشگاه ها برای اینکه جسد برای کالبدشکافی کم بود استخدام شده بودند تا بصورت غیر قانونی جسد برای تشریح مهیا کنند

۱۱. کسانی که در کارخانه ها برای سرگرمی کارگران سخنرانی می کردند