نام این مرد همواره تداعی کننده جنگ، خونریزی، دیکتاتوری و رعب و وحشت بوده است. هرگاه اعتراضی علیه سیاستمداری در جهان در مخالفت با جنگ یا اعمال ضد بشری برگزار شود، عکس وی را در کنار عکس آدولف هیتلر قرار می دهند یا سبیلی شبیه آنچه هیتلر داشت برای او می کشند. این امر بدین معنی است که هیتلر نمادی از شر مطلق شده است. با این وجود این مرد عادات و رفتار ها و اعتقادات خوبی هم داشته است. در زیر برخی از عادات و اخلاق خوب وی را مرور می کنیم

آدولف هیتلر Adolf Hitler - ترور نافرجام

  • هیتلر سال ها گیاهخوار بود. وی با مصرف زیاد گوشت مخالف بود و کاهش مصرف گوشت را در جهت بهبود بهداشت بدن و احیای بعد معنوی آدمی مفید می دانست.
  • پیشوای آلمان نازی مدافع حقوق حیوانات بود. وی عقیده به توقف آزار و اذیت حیوانات داشت و با حیوانات خانگی خود مهربان بود.
  • بزرگ ترین دیکتاتور تاریخ مخالف الکل و سیگار بود. وی عقیده داشت که زنان برای به دنیا آوردن و تربیت فرزندان سالم و مفید برای جامعه باید مصرف الکل و سیگار را متوقف کنند.
  • آدولف هیتلر با فساد اخلاقی در کابینه و ارتشش میانه خوبی نداشت. وی یکی از فرماندهان عالیرتبه خود را به دلیل اینکه همسرش مدل عکس های پورنوگرافی بود، از کار برکنار کرد.

در اینجا می توانید مطالب بیشتری در مورد آدولف هیتلر بخوانید

ارفاق هیتلر به انگلستان، رازی بزرگ
نقاشیهای رمانتیک هیتلر دیکتاتور قرن بیستم +تصاویر!!
علل شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم
مقایسه جنایات هیتلر با یهودیان و آنها با فلسطینیان
چرا هیتلر تنها قبل از خود کشی ازدواج کرد؟
طرح ترور هیتلر و خیانت سرهنگ آلبرشیت
نام فامیلی هیتلر از کی و کجا به وجود آمد؟
بزرگترین دیکتاتور تاریخ، زمستان ها برفروبی می کرد!
مطالب بیشتر