مو یکی از ارگان های دفعی در بدن است. موادی که در بدن هستند می توانند وارد مو شده و با چیده شدن مو این مواد نیز دفع می شوند. پزشکان با علم به این موضوع از آن برای کارهای تشخیصی استفاده می کنند، یکی از این موارد آزمایش مواد مخدر و دوپینگ است.

کورتکس مو

همانگونه که عرض شد، در میان روش های متعددی که یرای آزمایش مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرند آزمایش آزمایش اعتیاد با نمونه مو (hair drug test) یک روش موثر، دقیق ودر عین حال ساده است. نکته جالب آن که این تست میتواند تا ۹۰ روز پس از مصرف، مواد مخدر را درکورتکس مو نشان دهد (بر خلاف سایر روش ها که حداکثر تا چند روز این قابلیت را دارند). در این روش تقریبا تمامی مواد مخدر اصلی مانند ماریجوآنا، متا مفتامین PCP ،کوکایین و… قابل شناسایی هستند. والدینی که نگران فرزندان خود هستند می توانند حتی بدون اگاهی آنها، موهایشان را از روی بالششان جمع کنند و برای آزمایش بدهند.
البته این تست گرانتر از تست ادرار و بزاق وسایر تست هاست است ولی دقت آن تا ۱۰ برابر بیشتر می باشد و به همین علت مورد توجه بسیار قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که در صورت نبودن موی سر، موهای بدن هم قابل استفاده هستند و شامپوها و مواد شوینده تاثیر خاصی بر نتیجه ندارند.