جنگ جهانی دوم سرشار از رازهایی است که پس از سال ها برخی از آنها فاش شده اند. یکی از بزرگترین رازهای جنگ دوم جهانی را  در زیر می خوانید.

پس از اشغال نروژ و دانمارک ارتش آلمان تعرض به بلژیک، هلند، لوگزامبورگ و فرانسه را آغاز کرد. در این حمله ارتش A آلمانی ها با ۴۵ لشکر که ۸ لشکر آن زرهی بود در ماه مه سال ۱۹۴۰ به سرعت به سوی پاریس شتافتند و در یک حمله ی فوق العاده ضربتی دنیا را متحیر کردند. در یک جبهه ۹۰ کیلومتری در سدان نیروهای مشترک فرانسه و انگلستان در هم کوبیده شدند. در این حال هر لحظه احتمال اشغال پاریس وجود داشت که ناگاه حمله آلمانی ها تغییر کرد و پیش به سوی کانال تغییر مسیر دادند. در این منطقه کشتیهای بیشمار و نیروهای عظیمی از بریتانیا قرار داشتند که با غافلگیری شدیدی مواجه شدند. در این منطقه ۲۲ لشکر بلژیکی، ۱۸ لشکر فرانسوی و ۹ لشکر بریتانیایی به شدت در تنگنای نابودی قرار گرفتند. در این حال بلژیکی ها تسلیم شدند و در دقایق بحرانی که همه چیز برای نابودی کامل نیروهای بریتانیا و وارد کردن سنگین ترین ضربات به این کشور مهیا بود هیتلر دستور توقف حمله را صادر کرد و به بریتانیا فرصت داد تا نیروهای خود را با کشتی فراری دهد. عملیات تخلیه نیروهای انگلیسی ۹ روز به طول انجامید و ۳۳۸ هزار نیروی انگلیسی اسلحه های خود را رها کرده و از راه دریا گریختند. این رازی بزرگ است که انگلیسی ها هیچگاه آن را فاش نکردند اما در اطلاعاتی که از نازی ها به دست آمد کمابیش علت آن فاش شد. فیلد مارشال نازی اریخ فن مانشتین در خاطرات خود پده از این راز بزرگ بر می دارد. نقشه نازی ها این بود که یک یا دو روزه فرانسه را وادار به تسلیم کرده و با انگلستان متارکه کرده و از در آشتی درآید. سپس به حمایت بریتانیا به اتحاد شوروی حمله عظیمی را طرح ریزی کند. هیتلر در سخنانش با آهنگ اندوهباری چنین می گوید: “چرچیل نتوانست روح این اقدام ما که به منظور پر کردن شکاف میان ما و انگلستان صورت گرفت را دریابد اما ما چنین کاری کردیم و از نابودی انگلستان در دونکراک دست کشیدیم تا ثابت کنیم حاضریم با آنها کنار بیاییم”

با فرار انگلیسی ها ۶۰ لشکر فرانسوی در مقابل نازی ها مهیا شد که تاب مقاومت نداشت. سپس با خیانت هایی درون دولت فرانسه این کشور تسلیم شد.