در ورزش های سنگین و فوق سنگین که انرژی زیادی از انسان هدر میرود تامین کردن...