اردیبهشت ماه امسال شعبه موبایل نوکیا سرانجام به مایکروسافت تحویل داده شد تا مایکروسافت موبایل را...