مستر بین (Mr. Bean) از شناخته شده ترین چهره های کمدی دنیاست. همین حسن شهرت دردسرهایی...