دایانا کیم در جزیره مائوئی، جایی که پدرش در آنجا مشغول عکاسی بود به دنیا آمد...