آیا من حامله هستم؟ / بررسی علائم بارداری و تست های حاملگی

نظر به سوالات بسیار زیاد دوستان در مطلب «بدون آزمايش، از بارداري خود باخبر شويد!»، تصمیم گرفتم مطلب جامعی در مورد نشانه های حاملگی و تست های حاملگی موجود و بحث در مورد نتایج آنها نگارش کنم. برخی از زنان از همان لحظه انعقاد نطفه به حامله بودن خود پی میبرند. برای بقیه ممکن است بعد از پنج تست مثبت حاملگی یا ظهور یک سری علائم این اطمینان حاصل گردد. [...]