خانه ای بسیار زیبا و عجیب در تهران ساخته شده است که اتاق های آن برای...