جنایت های جنگی

صفحه اصلی/برچسب:جنایت های جنگی

دو روایت از فرهنگ یک ملت در گذر زمان

تمدن، فرهنگ، انسانیت و ... واژه هایی است که در این روزها بر سر زبان هاست. مردمی با فرهنگ و یا مردمی بی فرهنگ. به راستی این فرهنگ چیست و چه چیزی این فرهنگ را به وجود می آورد یا از بین می برد؟ این روزها ذهنم بسیار آشفته و درگیر این سوال است که چه چیزی یک ملت را به ملتی با فرهنگ تبدیل می کند یا برعکس؟ بیاید [...]

این ابیات را برای گوهر جدا مانده از خاک میهن سروده ام

با درود بر ایران بزرگ و ایرانیان گیتی، از مجله ادبی WeAre.ir با شما هستیم تا این بار عاطفه را با سوز دل همره کرده و پیکان عشق را با قلب میهن پرست خویش پیوندی دوباره دهیم. با زبان شیرین پارسی از تلخی جدایی شهرهای ایران زمین سرودن، درد جانسوزی است. شما را با رنج میهن پرستانه خویش همدرد می خواهم. سرزمین های بسیاری که خون فرهنگ ایرانی در رگ [...]