فقر فرهنگی

متاسفانه فقر فرهنگی در جامعه ما بیداد میکنه…همه ما با عمل و رفتار و منش خود به گونه ای این…

تخت جمشید اوج هنر ایرانی

مروری بر تاریخچه تخت جمشید یونانیان تخت جمشید را”پرسپولیس” به معنای شهر پارسه می‌نامیدند. در زمان ساسانیان نیز آنرا “ست…

تخت جمشید یا پارسه؟!

تخت جمشید-پارسَه یا تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که سالیان سال پایتخت هخامنشیان بوده است. اسکندر…