هر پدر و مادری که برای بچه کوچکش جشن تولدی سرشار از شیرینی و شکلات برگزار...