چرا قاعدگی من به تاخیر افتاده است؟

در حالی که بارداری ممکن است اولین چیزی باشد که وقتی عادت ماهیانه به تاخیر می افتد به ذهن خطور کند. اما قویا به استحضار شما دوستداران مجله وزین علمی، هنری، تاریخی و سرگرمی www.weare.ir می رساند که بارداری به هیچ وجه تنها دلیل به تاخیر افتادن  قاعدگی نمی باشد. عوامل بسیاری در اختلال سیکل قاعدگی یک زن دخیل می باشند. این مقاله از دیدی کاملا علمی این مقوله مهم [...]