بافتنی های زیبا برای زمستان سرد

زمستان در راه است و سرما خیلی زودتر از آن به خانه ها آمده است. حفظ گرمای بدن، سرمای زمستان را لذت بخش می کند. خوشبختانه ما برای این مورد یک راه حل زیبا داریم. قدیم تر ها اوقات فراغت مادر صرف درست کردن بافتنی برای بچه ها می شد. این معجزه خلقت حتی زمان استراحت خود را نیز وقف فرزندانش می کرد. البته همسران نیز همان مادران آینده هستند! بگذریم. مجموعه [...]