توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

یکی از محبوب ترین و خاطره انگیزترین بازی های کنسول های آتاری میکرو و سگا ، در این بازی شما باید فضاهای خالی را با عبور از آنها پر کنید و سعی کنید چهار ضلعی هایی هر چه بزرگتر تشکیل دهید تا فضاهای خالی زودتر پر گردد.چنانچه ۸۰ درصد فضاهای خالی پر شوند به مرحله بعد خواهید رفت.