توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

یک موتور سواری خیلی باحال ، ۵ مرحله مسابقه رو باید با مهارت هر چه بیشتر سپری کنید بدون اینکه کله پا بشید. توچه کنید اگر در زمان هایی که با موتور روی هوا هستید بتوانید دور خودتان بچرخید امتیاز ویژه ای خواهید گرفت. با کلیدهای جهت کیبورد بازی را انجام دهید.