باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره زار خس

این مطلب را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید...