افسانه آفرینش در میان قبایل سرخ پوست

مطالعه افسانه ها و شناخت اساطیر ملل همانقدر که لذت بخش است می تواند اطلاعات جالبی از طرز تفکر مردم در تاریخ به ما بدهد. پیرو پست قبلی که در مورد آدم و حوا و باورهای رایج در مورد آفرینش انسان در میان ادیان دیگر بود، در این پست می خواهیم در مورد افسانه ای که در میان قبایل سرخ پوست در مورد آفرینش کائنات و زمین و خورشید است [...]