تاریخی

موسیقی ایرانی قبل و بعد از اسلام

ایرانیان اولین کسانی بوده اند که از ابزارها برای تولید صداهای دلنشین استفاده می کرده اند. تمامی صاحبنظران اذعان داردند که موسیقی بعد از اسلام ریشه در موسیقی پیش از اسلام دارد و آثار آن در موسیقی بعد از اسلام نیز مشهود گشته است. آنچه که موجب دوام موسیقی ایران پس از اسلام شد، آن هم علی رغم مخالفت های زیاد و دادن نسبتهای همچون نوای شیطان به این هنر، ریشه [...]

آرش کمانگیر از افسانه تا واقعیت

سعید نفیسی یکی از بزرگان ادبیات فارسی بر این باور است که مرد هر چه بزرگتر باشد، زندگی او در هاله ای از ابهام خواهد بود و در واقع مرز بین افسانه و واقعیت در زندگی اش گُم می شود. آرش کمانگیر از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام آرش [...]

آمدن آریاییها به فلات ایران

این سریال تاریخی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن… قصه هایی هیجانی برای لذت بردن…  و درس هایی برای عبرت گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت ششم جهت آمدن آریاییها به فلات ایران محققّاً معلوم نیست چه بود. اوستا مملکت اصلی آریایی ها را اًیرانَ وَاِجَ یعنی مملک [...]

آریایی ها شعبه ی ایرانی آنها

این سریال تاریخی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن… قصه هایی هیجانی برای لذت بردن…  و درس هایی برای عبرت گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت پنجم چنانچه گفته شد آریاییها یکی از شعب مردمان هندواروپایی اند. از حیث تحقیقاتی که راجب مردمان هندواروپایی می شود، شعبه ی آریایی [...]

نژاد سفید پوست، مردمان هندو و اروپایی

این سریالی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن… قصه هایی هیجانی برای لذت بردن…  و درس هایی برای عبرت گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت چهارم نژادها: نژاد سفید پوست، مردمان هندو و اروپایی چنانچه از نژاد شناسی معلوم است سکنه ی روی زمین از حیث نژاد به [...]

موقعیت فلات ایران

این سریالی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن… قصه هایی هیجانی برای لذت بردن…  و درس هایی برای عبرت گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت سوم شمال و مغرب فلات ایران، از حیث نباتات از قسمت مرکزی و شرقی غنی تر است. جهت آن در شمال تا سلسله [...]

دریاها، دریاچه ها و رودها

این سریالی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن… قصه هایی هیجانی برای لذت بردن…  و درس هایی برای عبرت گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت دوم دریاها، دریاچه ها و رودها در وسط فلات ایران، رودی که قابل کشتیرانی باشد، منحصر به کارون است. رود مزبور که از [...]

تاریخ سرزمین ایران از آغاز تا اکنون

این سریالی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته مان برای افتخار کردن... داستانی هیجانی برای لذت بردن...  و داستان همه ی اشتباهات گذشته مان برای درس گرفتن است.  تاریخ سرزمین ایران از ابتدا تا اکنون پیش کشی از مجله ی اینترنتی WeAre خدمت دیدگان مهربانتان قسمت اول شکل جغرافیایی فلات ایران مملکتی که ما آن را ایران مینامیم قسمت اعظم سرزمین وسیعی است که در [...]

موسیقی در دوره سلجوقی

سلجوقیان تا آنجا دوستدار هنر بودند که آلپ ارسلان، دومین فرد از سلسله سلاجقه ی بزرگ را سازنده ی نوعی شیپور فلزی به نام بوم و پرنگ دانسته اند. سده ی هفتم هجری (13 میلادی) در تاریخ موسیقی ایران، سرآغاز دوران تاریخی شایان توجه و هنرآفرینی محسوب می شود. زیرا اگر چه بر اثر غرور و بی تدبیری محمد خوارزمشاه، هشتمین یا آخرین فرد از سلسله ی خوارزمشاهیان، مغولان به [...]

معماری عهد باستان

فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به متجاوز از دوازده هزار سال پیش از میلاد می رسد. ظاهرا نخستین جمعیت های شناخته شده پیش از تاریخ ایران در روستاهای کوچکی که به طور گسترده ای پراکنده بود زندگی می کردند. در درازای روزگار بسیار کهن، فشار و تاثیر محیط مشترک واکنش های همانندی را به وجود آورد که نتیجه ی آن پیدایش رسوم و باورها [...]